Δημόσιας Υγείας - Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Έδρα: Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Κρήτης
Διευθυντής Σπουδών: Α. Φιλαλήθης (tassos@med.uoc.gr)
Γραμματειακή Υποστήριξη: Κ. Τασσέλη
Επικοινωνία: Τηλ: 2810 394615
Fax: 2810 394569
eMail: mph@med.uoc.gr
website: http://mph.med.uoc.gr/
Courses 
Ε1 - Αρχές Οικονομικών της Υγείας
Ε1 - Βιοστατιστική I
Ε1 - Εισαγωγή στη Δημόσια Υγεία
Ε1 - Επιδημιολογία Ι
Ε1 - Μεθοδολογία της Έρευνας
Ε1 - Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας
Ε2 - Βασικές αρχές επιδημιολογίας και επιτήρησης λοιμωδών νοσημάτων
Ε2 - Βιοστατιστική ΙΙ
Ε2 - Διατροφή και Ασφάλεια Τροφίμων
Ε2 - Δίκαιο της υγείας
Ε2 - Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Ε2 - Ειδικά Θέματα Επιδημιολογίας & Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας
Ε2 - Επιδημιολογία ΙΙ
Ε2 - Εφαρμοσμένες μέθοδοι Οργάνωσης & Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας
Ε2 - Νέα εργαλεία στην ολοκληρωμένη επιδημιολογική προσέγγιση των λοιμωδών νόσων
Ε2 - Οικονομική Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας
Ε2 - Περιβαλλοντική Υγεία
Ε2 - Προαγωγή της Υγείας
Ε2 - Συστηματική επιδημιολογία και επιτήρηση λοιμωδών νόσων

Skip Navigation

Navigation