Α΄ ΟΜΑΔΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Διάρκεια: 10ο ή 11ο Eξάμηνο / Δ.M. 40 / 16 εβδομάδες
Υπεύθυνος Μαθήματος: Γ. Σαμώνης
Διδάσκοντες Μαθήματος:  
 • Α΄ ΟΜΑΔΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
  Διάρκεια: 10ο ή 11ο Eξάμηνο / Δ.M. 40 / 16 εβδομάδες
  Υπεύθυνος Μαθήματος: Η. Κουρούμαλης
  Διδάσκοντες Μαθήματος:
 • Α΄ ΟΜΑΔΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
  Διάρκεια: 10ο ή 11ο Eξάμηνο / Δ.M. 40 / 16 εβδομάδες
  Υπεύθυνος Μαθήματος: Γ. Σαμώνης, Δ. Κοφτερίδης
  Διδάσκοντες Μαθήματος:
 • Α΄ ΟΜΑΔΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
  Διάρκεια: 10ο ή 11ο Eξάμηνο / Δ.M. 40 / 16 εβδομάδες
  Υπεύθυνος Μαθήματος: Φ. Παρθενάκης
  Διδάσκοντες Μαθήματος:
 • Α΄ ΟΜΑΔΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ
  Διάρκεια: 10ο ή 11ο Eξάμηνο / Δ.M. 40 / 16 εβδομάδες
  Υπεύθυνος Μαθήματος: Κ. Αντωνίου
  Διδάσκοντες Μαθήματος:
Skip Navigation

Navigation