«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013
και προσφέρει γνώσεις στις Σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις για την Ιατρική του 21ου αιώνασε τρεις σημαντικούς κλάδους της Ιατρικής,
  • Ενότητα Α στην Παθοβιολογία του Καρκίνου,
  • Ενότητα Β στην Αντιμετώπιση Οφθαλμολογικών Παθήσεων και
  • Ενότητα Γ στην Αναλυτική, Εγκληματολογική και Περιβαλλοντική Τοξικολογία.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ιατρική - Φαρμακευτική - Βιοτεχνολογία
ΠΕΓΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Έδρα: Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Κρήτης
Γραμματειακή Υποστήριξη: Μ. Μπουραντά, Α. Μπερδιάκη
Τηλέφωνο: 2810.394745
eMail: isto.tox.ophth@gmail.com
website: http://histology.med.uoc.gr/
Skip Navigation

Navigation